Vem är vi

db-arkitekter ab är ett familjeföretag som har varit verksam under de senaste 20 åren med att förverkliga våra kunders drömmar genom högklassig arkitektur. Våra projekt har en räckvidd från mycket små till stora.

Vi har specialiserat oss på byggande ute i vår stora skärgård.
Därtill har vi planerat otaliga hem från Borgå i öster till Åbo i väster. Steinerskolan i Ekenäs ha även anlitat oss för sin nya stora skolbyggnad på det nationellt skyddade Västerby Gård.

Vår arkitekt Dominicus Björkstam har fått sin utbildning i Helsingfors (Otnäs) Tekniska högskola under 1990-talet. och grundade db-arkitekter under sitt första studieår. Byrån har varit verksam sedan den grundades 1989 ända till idag. Därtill har Dominicus varit verksam som Byggnadslovsarkitekt i Raseborgs stad. Han har även arbetat som projektarkitekt på en av Helsingfors mest kända bostadsarkitektbyråer Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy. Dominicus har dock valt att stanna kvar där han trivs i Raseborg och vara med om att utveckla byggandet i västra nyland också i framtiden.

Dominicus är specialiserad på sunda hus och byggnadsmaterial och strävar till att i alla sina projekt beakta den sunda boendemiljön och se till att husen står i åtminstone 100 år utan att fara illa. Husen skall hållas sunda även utan teknik eller el men man får dock inte glömma att vi lever i en utvecklad teknisk tidsålder och skall kunna ta vara på de bra tekniska lösningar som finns att tillgå.

Maximilian Björkstam, studerande är ansvarig för företagets bokföring och penningtrafik. Han studerar energiteknik på Aalto i Otnäs från vilken ha beräknas bli färdig diplomingenjör 2022.

Sirin Björkstam, studerande ansvarar för företagets mediasynlighet.

Vi är mycket anlitade men har vi väckt ditt intresse så tag kontakt så ser vi om vi tillsammans kan skapa något åt dig.


Vänligen, Dominicus